Category: Máy đo độ dày sơn

Máy đo độ dày sơn FN 2.6 Smartest. Cảm biến không dây. Coating Thickness Measurement.

Máy đo độ dày sơn FN 2.6 Smartest. Cảm biến không dây. Coating Thickness Measurement. Máy đo độ dày sơn FN 2.6 Smartest. Cảm biến không dây. ElektroPhysik Germany. Máy đo độ dày lớp phủ tiên tiến, gọn nhẹ, bỏ túi,…

Read More

Máy siêu âm đo độ dày lớp phủ. Ultrasonic coating thickness gauge QuintSonic 7

Máy siêu âm đo độ dày lớp phủ. Ultrasonic coating thickness gauge QuintSonic 7 Máy siêu âm đo độ dày lớp phủ. Ultrasonic coating thickness gauge QuintSonic 7. Máy đo độ dày lóp phủ sử dụng sóng siêu âm. Nguyên…

Read More

Máy đo độ dày lớp phủ MiniTest 735FN1.5, đo độ dày sơn phủ trên nền kim loại

Máy đo độ dày lớp phủ 735FN1.5 MiniTest, tự động phát hiện nền kim loại. Máy đo độ dày lớp phủ 735FN1.5 MiniTest, Máy đo độ dày sơn phủ trên nền kim loại từ tính và kim loại màu. Dòng máy MiniTest 735FN1.5 có…

Read More